Všetky kategórie

Novinky

Požiarne cvičenia

2022. 09.05

Výročné požiarne cvičenie sa konalo 28

Aby sa ešte viac zlepšilo povedomie zamestnancov o požiarnej bezpečnosti, dovoľte všetkým zamestnancom v prípade, že prichádza požiar, zemetrasenie a iné neočakávané nebezpečenstvo, aby sa nebáli nebezpečenstva, vedeli sa zachrániť, mali hlboké porozumenie, ako uniknúť zdravému rozumu a poznať postupy a trasy havarijnej evakuácie spoločnosti a oddelenie spolupracovalo so schopnosťami havarijnej odozvy, administratívne oddelenie zorganizovalo toto požiarne cvičenie, od sledovania vedomostí súvisiacich s PPT až po praktickú prevádzku, poplach, evakuáciu, záchranu, záchranu, hasiaci prístroj atď. každý môže jasne a ovládať hasiace zariadenie Základný spôsob obsluhy.

消防演习
消防演习-2
消防演习-3

消防演习-4
消防演习-5
消防演习-6

Horúce kategórie