Všetky kategórie

Novinky

Bezpečnostný výcvik

2022. 08.18

Bezpečnosť nie je maličkosť, o úspechu či neúspechu rozhodujú detaily.

Aby si každý zamestnanec posilnil povedomie o bezpečnosti a upevnil myšlienku „bezpečnostná výroba, prevencia na prvom mieste“, pravidelne sa konajú bezpečnostné školenia. Iba vtedy, keď si každý vytvorí dobré bezpečnostné správanie, dokáže kontrolovať a predchádzať nehodám a skutočne si uvedomuje bezpečnosť prevádzky, spoločnosť sa môže rozvíjať hladko a bezpečne.

安全培训

安全培训-3

Horúce kategórie